top of page

שיטת סאטיה

שיטת סאטיה פותחה במשך 30 שנות עבודה של טרנספורמציה, בתוך המסע האישי של נטאלי בן דוד לצידם של לקוחותיה ותלמידיה הרבים, אשר אפשרו לה להיות משמעותית עבורם, ללמוד וליצור בקרבם. 

 

סאטיה היא שיטה אינטגרטיבית המשלבת חמישה נדבכים שונים: הוויה, שפה, תחושות גוף, מיומנויות הקשבה ופיתוח חמלה.
 
מטרתה של שיטת סאטיה היא ללמד ולאמן את האדם להיות חופשי וער לעצמו; להכיר ולהבין את מי שהוא, את האופן שבו הוא פועל; לאפשר לו לדייק בבחירותיו ולאפשר לו לפתח נינוחות, חמלה ושמחה בחייו.

התניות, הרגלים, פחדים, רצונות, רגשות על כל גווניהם, ניסיון חיינו, הורינו, הסביבה בה גדלנו – כל אלה מעצבים אותנו ומתוך כל אלה אנו פועלים ויוצרים את חיינו.

על פי שיטת סאטיה יכולתו של האדם להיות חופשי קשורה ליכולתו להבין ולהכיר את עצמו. מדובר ברעיון פורץ דרך לאור העובדה שרובנו עסוקים בניסיון לשפר את חיינו בדרכים חיצוניות ובאינספור פעולות. הניסיון הבלתי נלאה להרגיש טוב דרך שינוי חיצוני הוא סיזיפי, לא מתגמל, פוגעני, ובעיקר מתיש ושקרי.

אחת הדוגמאות הבולטות לכך הוא הרצון לשנות את המצב הנוכחי על ידי הימנעות מרגשות ותחושות שאינם נוחים או נעימים. האנרגיה המושקעת בהימנעות היא המקור לסבלנו המתמשך.

מעטים האנשים אשר נוכחים, שוהים עם מה שיש, עם מה שעולה. הכול מהיר ודחוף – רק לא לשהות, להישאר ולחוש את אשר מתרחש בגופנו.

bottom of page